dimarts, 31 de maig de 2016

STORY TIME

We keep practising at the story time, an excellent moment to develop our communicative and expressive skills.

Seguim practicant a l'hora de la història, un moment excel·lent per desenvolupar la nostra competència comunicativa i expressiva.

ENGLISH TIME

We performed as customers and cashiers in a school market!

- Can I have a pizza please?
- Yes, It's 4€
- Here you are!
- Thanks. Bye bye

Hem representat clients i caixers al mercat de l'escola!

- Em dones una pizza si us plau?
- Si, són 4€
- Aquí tens
- Gràcies. Adéu

dimecres, 18 de maig de 2016

Tallers matemàtics - Primer

L'altre dia a tallers matemàtics vam utlilitzar el joc del "Sumarchís" per a potenciar i reforçar les sumes i restes dels alumnes de primer de primària. Ens ho vam passar d'allò més bé i amb un recurs tan fàcil com aquest. Des de l'escola us animem a què proveu jocs de taula com el Sumarchís o la Oca matemàtica, jocs clàssics per a practicar les matemàtiques d'una forma divertida.